KUĆA SA DVA LICA

Kuća za odmor

godina: 2016.
tip projekta: idejno rješenje
lokacija: Rupotine, Solin

Kuća sa dva lica predstavlja dvije varijante iste kuće nastale zbog neodlučnosti Investitora koji ni sam nije siguran hoće li tamo živjeti, iznajmljivati ili pak nešto treće? Upravo zbog toga smo napravili nekoliko varijanti iste kuće prezentirajući na taj način njen mogući izgled i funkcioniranje.

Varijanta 1

Varijanta 2