DALMATINSKU SAM KUĆU TILA

Kuća za odmor

godina: 2010.
tip projekta: glavni
lokacija: Ražanj

Projektni zadatak je tradicionalna dalmatinska vikendica za dvije obitelji i goste. S obzirom na kosi teren, koncept kuće nametnuo se sam od sebe - iskorištavanjem konfiguracije terena na svakoj etaži omogućiti maksimalno korištenje vanjskog prostora.