NA POSTOJEĆIM TEMELJIMA

Kuća za odmor

godina: 2015.
tip projekta: idejno rješenje
lokacija: Mimice

Lokacija postojeće kuće je na izuzetno strmoj lokaciji u naselju Mimice, a pozicionirana je između državne ceste i mora. Gradnja kuće započeta je još 1980-ih te je do tada izvedeno samo prizemlje kuće. Projektni zadatak bio je modernizirati prizemlje uz nadogradnju kata i potkrovlja na način da se ona uklopi u postojeći gabarit prizemlja.