PAZAR

Javna površina

godina: 2016.
tip projekta: idejna studija
lokacija: Split

Inicijativa uređenja ovog dijela gradske tržnice došla je od strane koncesionara koji nas traži da izradimo idejnu studiju u kojoj bi prezentirali kako bi pazar mogao izgledati nakon uređenja. Koncesionar smatra da je taj dio pazara najkritičniji glede svog stanja. Naime, prostor je izgledao veoma zapušteno i neuredno te u tom dijelu korisnici odlažu gajbe i skladište robu.

U međuvremenu dolazi do promjene gradske vlasti, a idejna studija ostaje samo crtež na papiru.