MAKE OVER VILLE JACKIE

Stambena građevina

godina: 2018.
tip projekta: idejni projekt
lokacija: Okrug Donji, o.Čiovo

Postojeće stanje

Projektirano stanje

Natrag na projekte